17 APRIL 2004 17.00
FiLM FYLKiNGEN
TEMA MUSIK------------------------------------
20.15 PROGRAM 3: ( 76 min)

TURE SJÖLANDER

Time
av Ture Sjölander och Bror Wikström, Sverige, 1966
16 minuter, sv/vit, Betacam SP
Musik: Don Cherry med hans kvintett

Monument
av Ture Sjölander och Lars Weck, Sverige, 1967
15 minuter, sv/vit, Betacam SP
Musik: Hansson & Karlsson

Fotots roll i dagens bildvärld
av Ture Sjölander och Lasse Svanberg, 1965
28 minuter, sv/vit, Betacam SP--------------------------------------------
Med reservation för ändringar i programmet
Tack till alla filmare och konstnärer och SVT för materialet till Ture Sjölanders program